Cty cho thuê nhà xưởng 10,000m2 tại kcn nam đình vũ hải phòng, tiêu chuẩn epe - đường đình vũ, phường đông hải 2, quận hải an, hải phòng

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Hải Phòng

Giá: 1,122 đ

Diện tích: 10000 m2

Địa chỉ nhà: Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Thông tin liên hệ

Họ tên Minh Hùng

SĐT 0982592533

Địa chỉ Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi tiết Cty cho thuê nhà xưởng 10,000m2 tại kcn nam đình vũ hải phòng, tiêu chuẩn epe - đường đình vũ, phường đông hải 2, quận hải an, hải phòng

Công ty cần cho thuê nhà xưởng tại KCN Nam Đình Vũ - Hải Phòng . Diện tích khuôn viên 30,000m2. Bao gồm nhiều dãy nhà kho xưởng. Còn trống 2 dãy 7000m2 và 10,000m2. - ????????????????̂́???? ????????̂́ + Khung zamil cao 10m, chân tường xây 2m. + Nền bê tông chịu tải 2 tấn/m2 + Có sẵn văn phòng. + Có điện nước wc đầy đủ. + Xây dựng khuôn viên độc lập, làm được EPE, phù hợp các các đơn vị đầu tư nước ngoài. - ????????̣ ????????̂̀????????: + Đường giao thông nội bộ 10m, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. + Trạm điện công suất cao. Điện 3 pha đáp ứng mọi tải trọng. Giá nhà nước tự trả. + Trang bị hệ thống PCCC tư động nhiệm thu. - ????????̣???????? ????????̣: + An ninh bảo vệ 24/7. Camera giám sát. - ????????????́: + 4,85 USD/m2. Xuất vat đầy đủ. Sẵn sàng bàn giao. + Thuê dài hạn 5-10-20 năm. Liên hệ PKD Minh Hùng ( SĐT bên dưới, nghe máy 24/7)

Giá: 1,122 đ

Diện tích: 10000 m2

Địa chỉ nhà: Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Thông tin liên hệ

Họ tên Minh Hùng

SĐT 0982592533

Địa chỉ Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Cong ty càn cho thue nhà xuỏng tại KCN Nam Dình Vũ - Hải Phòng . Diẹn tích khuon vien 30,000m2. Bao gòm nhièu dãy nhà kho xuỏng. Còn tróng 2 dãy 7000m2 và 10,000m2. - ????????????????̂́???? ????????̂́ + Khung zamil cao 10m, chan tuòng xay 2m. + Nèn be tong chịu tải 2 tán/m2 + Có sãn van phòng. + Có diẹn nuóc wc dày dủ. + Xay dụng khuon vien dọc lạp, làm duọc EPE, phù họp các các don vị dàu tu nuóc ngoài. - ????????̣ ????????̂̀????????: + Duong giao thong noi bo 10m, he thong thoat nuoc va xu ly nuoc thai. + Tram dien cong suát cao. Dien 3 pha dap ung moi tai trong. Gia nha nuoc tu tra. + Trang bi he thong PCCC tu dọng nhiem thu. - ????????̣???????? ????????̣: + An ninh bao ve 24/7. Camera giam sat. - ????????????́: + 4,85 USD/m2. Xuát vat dày dủ. Sãn sàng bàn giao. + Thue dai han 5-10-20 nam. Lien hẹ PKD Minh Hùng ( SDT ben duói, nghe máy 24/7)

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Hải Phòng ?