Cho thuê nhà xưởng xây mới diện tích 5000m2 kcn đình vũ - tỉnh lộ 356, phường đông hải 2, quận hải an, hải phòng

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Hải Phòng

Giá: 600,000,000 đ

Diện tích: 5000 m2

Địa chỉ nhà: Tỉnh lộ 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Thông tin liên hệ

Họ tên nguyễn đình chung

SĐT 0963777636

Địa chỉ Tỉnh lộ 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi tiết Cho thuê nhà xưởng xây mới diện tích 5000m2 kcn đình vũ - tỉnh lộ 356, phường đông hải 2, quận hải an, hải phòng

Thông tin dự án nhà xưởng xây sẵn cho thuê tại Khu Công Nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng cần cho thuê: - Diện tích cho thuê nhỏ nhất : Từ 2.500m2 phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh ,sản xuất khác nhau của từng doanh nghiệp. -Về vị trí chiến lược: + Cách trung tâm Hà Nội: 125km~ 2 tiếng đi xe. + Cách cảng nước sâu Đình Vũ, cảng biển Lạch Huyện: 5km~ 10 phút đi xe. + Sân bay quốc tế Cát Bi : 12km~ 20 phút đi xe... - Về tiêu chuẩn thiết kế: + Vách 2 bên mái cao 8m, đỉnh mái cao 9m, trên mái nhà xưởng. + Sàn nhà được làm kiên cố ,đánh bóng sika. + Tất cả các nhà xưởng cho thuê đều có 2 cửa + mái che 5m để thuận tiện bốc xếp hàng hóa. + Về nhà văn phòng: Có sẵn nhà văn phòng bên trong xưởng. + Về hệ thống PCCC: Đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về hệ thống PCCC tự động : Phun tự động và hút khói. - Về dịch vụ: + Có đầy đủ các dịch vụ như: Khu vực để xe máy, xe tải riêng cho doanh nghiệp. + Công suất điện cấp tối thiểu 300kva cho mỗi nhà xưởng. + An ninh đảm bảo: Kết hợp giữa dịch vụ bảo vệ vòng ngoài + hệ thống Camera ( CCTV) giám sát vòng ngoài 24.7. + Đáp ứng đầy đủ các dịch vụ Bốc Xếp, Vận Chuyển hàng hoá nếu khách hàng có nhu cầu. - Về Pháp lý, Thời gian bàn giao,hỗ trợ của Khu Công Nghiệp và của chủ đầu tư, giá thuê: + Thời gian bàn giao: Tháng 6.2023. + Pháp lý đầy đủ : Xuất đủ hóa đơn cho khách hàng. + Ưu đãi của KCN : Miễn thuế 9 năm, hỗ trợ thời gian setup ban đầu không tính tiền cho khách hàng : Từ 01 -03 tháng( Tùy quy mô sản xuất của doanh nghiệp). + Giá chào thuê : 4.85$/m2( Giá chào thuê đang tốt nhất thị trường. Quý anh,chị doanh nghiệp quan tâm chi tiết vui lòng liên hệ em Chung. Cảm ơn quý anh chị đã đọc tin

Giá: 600,000,000 đ

Diện tích: 5000 m2

Địa chỉ nhà: Tỉnh lộ 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Thông tin liên hệ

Họ tên nguyễn đình chung

SĐT 0963777636

Địa chỉ Tỉnh lộ 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Thong tin du an nha xuong xay san cho thue tai Khu Cong Nghiep Nam Dinh Vu, Hai Phong can cho thue: - Dien tich cho thue nho nhat : Tu 2.500m2 phu hop voi nhieu mo hinh kinh doanh ,san xuat khac nhau cua tung doanh nghiep. -Ve vi tri chien luoc: + Cach trung tam Ha Noi: 125km~ 2 tieng di xe. + Cach cang nuoc sau Dinh Vu, cang bien Lach Huyen: 5km~ 10 phut di xe. + San bay quoc te Cat Bi : 12km~ 20 phut di xe... - Ve tieu chuan thiet ke: + Vach 2 ben mai cao 8m, dinh mai cao 9m, tren mai nha xuong. + San nha duoc lam kien co ,danh bong sika. + Tat ca cac nha xuong cho thue deu co 2 cua + mai che 5m de thuan tien boc xep hang hoa. + Ve nha van phong: Co san nha van phong ben trong xuong. + Ve he thong PCCC: Dap ung tieu chuan cao nhat ve he thong PCCC tu dong : Phun tu dong va hut khoi. - Ve dich vu: + Co day du cac dich vu nhu: Khu vuc de xe may, xe tai rieng cho doanh nghiep. + Cong suat dien cap toi thieu 300kva cho moi nha xuong. + An ninh dam bao: Ket hop giua dich vu bao ve vong ngoai + he thong Camera ( CCTV) giam sat vong ngoai 24.7. + Dap ung day du cac dich vu Boc Xep, Van Chuyen hang hoa neu khach hang co nhu cau. - Ve Phap ly, Thoi gian ban giao,ho tro cua Khu Cong Nghiep va cua chu dau tu, gia thue: + Thoi gian ban giao: Thang 6.2023. + Phap ly day du : Xuat du hoa don cho khach hang. + Uu dai cua KCN : Mien thue 9 nam, ho tro thoi gian setup ban dau khong tinh tien cho khach hang : Tu 01 -03 thang( Tuy quy mo san xuat cua doanh nghiep). + Gia chao thue : 4.85$/m2( Gia chao thue dang tot nhat thi truong. Quy anh,chi doanh nghiep quan tam chi tiet vui long lien he em Chung. Cam on quy anh chi da doc tin

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Hải Phòng ?