Cho thuê xưởng khu công nghiệp đại đồng, diện tích 5.400m2, đăng ký epe - khu công nghiệp đại đồng - hoàn sơn xã đại đồng, huyện tiên du, bắc ninh

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Bắc Ninh

Giá: 1,002 đ

Diện tích: 5400 m2

Địa chỉ nhà: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Họ tên Hoàng Land

SĐT 0968668404

Địa chỉ Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi tiết Cho thuê xưởng khu công nghiệp đại đồng, diện tích 5.400m2, đăng ký epe - khu công nghiệp đại đồng - hoàn sơn xã đại đồng, huyện tiên du, bắc ninh

Cho thuê nhà xưởng 1 tầng, độc lập, khung zamil, tôn chống nóng, xe container ra vào thoải mái, đăng ký EPE - Tổng diện tích xưởng 5.400m2 - Chiều cao 8 – 10m - PCCC vòng ngoài - Trạm điện (khách thuê tự lắp) • Giá thuê: 4,5$/m2 (có đàm phán) • Cọc 3 TT 3 tháng. (3 năm tăng giá 1 lần) Giấy tờ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng. Hiện trạng: - Xưởng 1 tầng độc lập, hệ thống sân đường rộng rãi. Vị Trí: Nằm trong khu công nghiệp Đại Đồng thuộc tỉnh Bắc Ninh ● Chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế theo chính sách ưu đãi KCN miễn 2 giảm 4 năm. ** Liên hệ : công ty Megasun: 0968.668.404– Chuyên nhà xưởng – Đất công nghiệp miền bắc – Cấp phép đầu tư trong khu công nghiệp. - Tư vấn mua bán Đất CN, cụm CN, Đất 50 năm - Tư vấn môi giới cho thuê nhà xưởng, nhà kho - Tư vấn mua bán chuyển nhượng nhà máy, nhà xưởng - Tư vấn cấp Chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh - Tư vấn thi công PCCC, môi trường, thiết kế thi công xây dựng kho xưởng, • Khu vực các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ. Tư vấn chuyên sâu – Phục vụ tận tình #nhadatbacninh #muabannhadat #muabannhadatbacninh #datcongnghiep #bannha #bandat #chothuekhoxuong #khoxuonghaiduong #datduan #muabanchungcu #datbietthu #kigoinhadat #batdongsan #bietthudepbacninh #batdongsanbacninh #khoxuongmiennam #khoxuongmienbac #khoxuonghanoi #khoxuongthainguyen #khoxuonghaiphong #muabankhoxuong #khoxuongbacninh #khoxuongbacgiang #khoxuonghungyen #khoxuongnamdinh #khoxuongvinhphuc

Giá: 1,002 đ

Diện tích: 5400 m2

Địa chỉ nhà: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Họ tên Hoàng Land

SĐT 0968668404

Địa chỉ Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Cho thue nha xuong 1 tang, doc lap, khung zamil, ton chong nong, xe container ra vao thoai mai, dang ky EPE - Tong dien tich xuong 5.400m2 - Chieu cao 8 – 10m - PCCC vong ngoai - Tram dien (khach thue tu lap) • Gia thue: 4,5$/m2 (co dam phan) • Coc 3 TT 3 thang. (3 nam tang gia 1 lan) Giay to phap ly day du, minh bach ro rang. Hien trang: - Xuong 1 tang doc lap, he thong san duong rong rai. Vi Tri: Nam trong khu cong nghiep Dai Dong thuoc tinh Bac Ninh ● Che do uu dai, mien giam thue theo chinh sach uu dai KCN mien 2 giam 4 nam. ** Lien he : cong ty Megasun: 0968.668.404– Chuyen nha xuong – Dat cong nghiep mien bac – Cap phep dau tu trong khu cong nghiep. - Tu van mua ban Dat CN, cum CN, Dat 50 nam - Tu van moi gioi cho thue nha xuong, nha kho - Tu van mua ban chuyen nhuong nha may, nha xuong - Tu van cap Chung nhan dau tu, dang ky kinh doanh - Tu van thi cong PCCC, moi truong, thiet ke thi cong xay dung kho xuong, • Khu vuc cac tinh: Bac Ninh, Bac Giang, Thai Nguyen, Ha Nam, Vinh Phuc, Hung Yen, Hai Duong, Hai Phong, Phu Tho. Tu van chuyen sau – Phuc vu tan tinh #nhadatbacninh #muabannhadat #muabannhadatbacninh #datcongnghiep #bannha #bandat #chothuekhoxuong #khoxuonghaiduong #datduan #muabanchungcu #datbietthu #kigoinhadat #batdongsan #bietthudepbacninh #batdongsanbacninh #khoxuongmiennam #khoxuongmienbac #khoxuonghanoi #khoxuongthainguyen #khoxuonghaiphong #muabankhoxuong #khoxuongbacninh #khoxuongbacgiang #khoxuonghungyen #khoxuongnamdinh #khoxuongvinhphuc

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Bắc Ninh ?