Mời thuê xưởng 8.000m2 khu công nghiệp quế võ 3 – bắc ninh - khu công nghiệp quế võ 3 đường quốc lộ 18, xã quế tân, huyện quế võ, bắc ninh

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Bắc Ninh

Giá: 1,012 đ

Diện tích: 8000 m2

Địa chỉ nhà: Khu công nghiệp Quế Võ 3 Đường Quốc Lộ 18, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Họ tên Hoàng Land

SĐT 0968668404

Địa chỉ Khu công nghiệp Quế Võ 3 Đường Quốc Lộ 18, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi tiết Mời thuê xưởng 8.000m2 khu công nghiệp quế võ 3 – bắc ninh - khu công nghiệp quế võ 3 đường quốc lộ 18, xã quế tân, huyện quế võ, bắc ninh

Cho thuê nhà xưởng mới xây dựng 1 tầng, có đầy đủ nhà ăn, văn phòng nhà xe, hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn mới, trạm điện theo yêu cầu, tại khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh. - Tổng diện tích xưởng 8.000m2, chiều cao cạnh xưởng 8,5m - Tổng diện tích văn phòng và nhà ăn 7. 00m2 (3 tầng) - PCCC theo tiêu chuẩn mới - Trạm điện theo yêu cầu khách hàng. - Xưởng độc lập đăng ký EPE • Giá thuê: 4,2$/m2, chưa VAT (nhà xe, nhà bảo vệ miễn phí tiền thuê) • Cọc 3 TT 12 tháng. (Hợp đồng 5 năm) Giấy tờ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng. Hiện trạng: - Xưởng mới độc lập, hệ thống sân đường rộng rãi, tường vách panel cách âm cách nhiệt, tôn chóng nóng, hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn mới, trạm điện theo yêu cầu, đăng ký EPE. Vị Trí: Nằm trong khu công nghiệp Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh ● Chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế theo chính sách ưu đãi KCN miễn 2 giảm 4 năm. ** Liên hệ : công ty Megasun: 0968.668.404– Chuyên nhà xưởng – Đất công nghiệp miền bắc – Cấp phép đầu tư trong khu công nghiệp. - Tư vấn mua bán Đất CN, cụm CN, Đất 50 năm - Tư vấn môi giới cho thuê nhà xưởng, nhà kho - Tư vấn mua bán chuyển nhượng nhà máy, nhà xưởng - Tư vấn cấp Chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh - Tư vấn thi công PCCC, môi trường, thiết kế thi công xây dựng kho xưởng, • Khu vực các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ. Tư vấn chuyên sâu – Phục vụ tận tình #nhadatbacninh #muabannhadat #muabannhadatbacninh #datcongnghiep #bannha #bandat #chothuekhoxuong #khoxuonghaiduong #datduan #muabanchungcu #datbietthu #kigoinhadat #batdongsan #bietthudepbacninh #batdongsanbacninh #khoxuongmiennam #khoxuongmienbac #khoxuonghanoi #khoxuongthainguyen #khoxuonghaiphong #muabankhoxuong #khoxuongbacninh #khoxuongbacgiang #khoxuonghungyen #khoxuongnamdinh #khoxuongvinhphuc

Giá: 1,012 đ

Diện tích: 8000 m2

Địa chỉ nhà: Khu công nghiệp Quế Võ 3 Đường Quốc Lộ 18, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Họ tên Hoàng Land

SĐT 0968668404

Địa chỉ Khu công nghiệp Quế Võ 3 Đường Quốc Lộ 18, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Cho thue nha xuong moi xay dung 1 tang, co day du nha an, van phong nha xe, he thong PCCC theo tieu chuan moi, tram dien theo yeu cau, tai khu cong nghiep Que Vo – Bac Ninh. - Tong dien tich xuong 8.000m2, chieu cao canh xuong 8,5m - Tong dien tich van phong va nha an 7. 00m2 (3 tang) - PCCC theo tieu chuan moi - Tram dien theo yeu cau khach hang. - Xuong doc lap dang ky EPE • Gia thue: 4,2$/m2, chua VAT (nha xe, nha bao ve mien phi tien thue) • Coc 3 TT 12 thang. (Hop dong 5 nam) Giay to phap ly day du, minh bach ro rang. Hien trang: - Xuong moi doc lap, he thong san duong rong rai, tuong vach panel cach am cach nhiet, ton chong nong, he thong PCCC theo tieu chuan moi, tram dien theo yeu cau, dang ky EPE. Vi Tri: Nam trong khu cong nghiep Que Vo thuoc tinh Bac Ninh ● Che do uu dai, mien giam thue theo chinh sach uu dai KCN mien 2 giam 4 nam. ** Lien he : cong ty Megasun: 0968.668.404– Chuyen nha xuong – Dat cong nghiep mien bac – Cap phep dau tu trong khu cong nghiep. - Tu van mua ban Dat CN, cum CN, Dat 50 nam - Tu van moi gioi cho thue nha xuong, nha kho - Tu van mua ban chuyen nhuong nha may, nha xuong - Tu van cap Chung nhan dau tu, dang ky kinh doanh - Tu van thi cong PCCC, moi truong, thiet ke thi cong xay dung kho xuong, • Khu vuc cac tinh: Bac Ninh, Bac Giang, Thai Nguyen, Ha Nam, Vinh Phuc, Hung Yen, Hai Duong, Hai Phong, Phu Tho. Tu van chuyen sau – Phuc vu tan tinh #nhadatbacninh #muabannhadat #muabannhadatbacninh #datcongnghiep #bannha #bandat #chothuekhoxuong #khoxuonghaiduong #datduan #muabanchungcu #datbietthu #kigoinhadat #batdongsan #bietthudepbacninh #batdongsanbacninh #khoxuongmiennam #khoxuongmienbac #khoxuonghanoi #khoxuongthainguyen #khoxuonghaiphong #muabankhoxuong #khoxuongbacninh #khoxuongbacgiang #khoxuonghungyen #khoxuongnamdinh #khoxuongvinhphuc

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Bắc Ninh ?