5tr/tháng: 35m2: chdv snowhouse 148 tôn đản - 148//12 đường tôn đản, phường 9, quận 4, hồ chí minh

Tiêu chí tìm kiếm: Phòng trọ Quận 4

Giá: 5,000,000 đ

Diện tích: 35 m2

Địa chỉ nhà: 148//12 Đường Tôn Đản, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Họ tên Nguyễn Đình Lý

SĐT 0919686096

Địa chỉ 148//12 Đường Tôn Đản, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

Chi tiết 5tr/tháng: 35m2: chdv snowhouse 148 tôn đản - 148//12 đường tôn đản, phường 9, quận 4, hồ chí minh

SNOWHOUSE 148 TÔN ĐẢN Căn hộ dịch vụ - 148/12/5 TÔn Đản, Phường 13, Quận 4 (cách đường chính 60m) Vị trí: trung tâm của các khu ăn đêm nổi tiếng Quận 4 - Sài Gòn ( Đường Tôn Đản với hàng trăm quán ăn nhộn nhịp sáng đêm, khu ẩm thực Vĩnh Khánh nổi tiếng bời hàng loạt quán ốc, hải sản danh tiếng, hẻm 200 với hàng trăm quán ăn bình dân, hẻm Phá lấu 243 Tôn Đản huyền thoại thơm nức mũi) Đi đâu cũng tiện, ăn gì cũng có, bán kính 1km: công viên, hồ bơi chuẩn quốc gia,trường Đại học, bệnh viện…. 1. Penhouse Snowhouse (8-9tr/tháng) - Diện tích: 37m2 - Tầm nhìn đẹp - Bancony thoáng - Thiết kế dễ thương, sắc vàng sang trọng, máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh trang bị thay yêu cầu. - Máy giặt miễn phí - Cửa bảo mât vân tay + thẻ từ + khóa cơ. - Hầm để xe thoáng, rộng rãi. - Camera an ninh nội bộ ( hẻm được lắp nhiều camera của CA Phường) - Hàng xóm thân thiện. - Quản lý chuyên nghiệp. - Dịch vụ Vệ sinh chuyên nghiệp. - Internet miễn phí. 2. Standard Snowhouse ( 5-7tr/tháng) - Diện tích: 33m2 - 2 Cửa sổ thông thoáng - Tủ bếp, tù lạnh, giường, nệm, gối, máy giặt miễn phí, Internet miễn phí, … 3. Superior Snowhouse ( 6-7tr/tháng) - Diện tích: 35m2 - 3 Cửa sổ thông thoáng - Tủ bếp, tù lạnh, giường, nệm, gối, máy giặt miễn phí, Internet miễn phí, … Liên hệ tư vấn và thỏa thuận các tùy chọn chi tiết: 0919.686.096

Giá: 5,000,000 đ

Diện tích: 35 m2

Địa chỉ nhà: 148//12 Đường Tôn Đản, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Họ tên Nguyễn Đình Lý

SĐT 0919686096

Địa chỉ 148//12 Đường Tôn Đản, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

SNOWHOUSE 148 TON DẢN Can họ dịch vụ - 148/12/5 TOn Dản, Phuòng 13, Quạn 4 (cách duòng chính 60m) Vị trí: trung tam của các khu an dem nỏi tiéng Quạn 4 - Sài Gòn ( Duòng Ton Dản vói hàng tram quán an nhọn nhịp sáng dem, khu ảm thục Vĩnh Khánh nỏi tiéng bòi hàng loạt quán óc, hải sản danh tiéng, hẻm 200 vói hàng tram quán an bình dan, hẻm Phá láu 243 Ton Dản huyèn thoại thom núc mũi) Di dau cũng tiẹn, an gì cũng có, bán kính 1km: cong vien, hò boi chuản quóc gia,truòng Dại học, bẹnh viẹn…. 1. Penhouse Snowhouse (8-9tr/tháng) - Diẹn tích: 37m2 - Tàm nhìn dẹp - Bancony thoáng - Thiét ké dẽ thuong, sác vàng sang trọng, máy lạnh, máy nuóc nóng, tủ lạnh trang bị thay yeu càu. - Máy giạt miẽn phí - Của bảo mat van tay + thẻ tù + khóa co. - Hàm dẻ xe thoáng, rọng rãi. - Camera an ninh nọi bọ ( hẻm duọc láp nhièu camera của CA Phuòng) - Hàng xóm than thiẹn. - Quản lý chuyen nghiẹp. - Dịch vụ Vẹ sinh chuyen nghiẹp. - Internet miẽn phí. 2. Standard Snowhouse ( 5-7tr/tháng) - Diẹn tích: 33m2 - 2 Của sỏ thong thoáng - Tủ bép, tù lạnh, giuòng, nẹm, gói, máy giạt miẽn phí, Internet miẽn phí, … 3. Superior Snowhouse ( 6-7tr/tháng) - Diẹn tích: 35m2 - 3 Của sỏ thong thoáng - Tủ bép, tù lạnh, giuòng, nẹm, gói, máy giạt miẽn phí, Internet miẽn phí, … Lien hẹ tu ván và thỏa thuạn các tùy chọn chi tiét: 0919.686.096

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Phòng trọ tại Quận 4 ?