Phòng trọ quận 4 ở gép ktx cho sinh viên quận 1 - quận 4

Tiêu chí tìm kiếm: Phòng trọ Quận 4

Giá: 1,500,000 đ

Diện tích: 0 m2

Địa chỉ nhà: Quận 4

Thông tin liên hệ

Họ tên Dưỡng trần

SĐT 0981726890

Địa chỉ Quận 4

Chi tiết Phòng trọ quận 4 ở gép ktx cho sinh viên quận 1 - quận 4

MÔ HÌNH KÝ TÚC XÁ DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG quận 1-3-4-5- Bình Thạnh
Giảm ngay 1 tháng tiền nhà chỉ trong tháng này
gần đại học mở TP.HCM cơ sỏ 2 chỉ 4-5 phút
cách đại học Văn Lang chỉ 4 phút
trường đại học sư phạm chỉ 6 phút
trường đại học khoa tự nhiên, đại học sài gòn , đại học sư phạm 10 phút ...
trường đại học luật TP.HCM 8-10 phút
đại học Hoa Sen từ 10-15 phút
cao đẳng văn hóa nghệ thuật chỉ 7-10 phút
cao đẳng dược sg chỉ 5-7 phút
chỉ 1tr5 - 1tr6 ( bao hết tất cả chi phí điện nước, dịch vụ, CHỈ CẦN XÁCH VALI VÀO Ở !
Cọc 1 tháng Có box cho cả nam và nữ, nam ở riêng một khu vực, nữ ở riêng một khu vực. Vị trí liền kề thuận tiện di chuyển đi các quận 1 , quận 7 , quận 2 , quận 8
FREE Điện, Nước , WiFi ,nước uống i-on
Tiện Ích: Mỗi Box có tủ cá nhân có khoá riêng, nệm, bàn làm việc,đèn học trong Có Hầm xe rộng ,khu bếp chung được trang bị đầy đủ tiện nghi , ấm đun, bếp điện,nồi cơm điện , lò vi sóng, tủ lạnh ,...
Có nhân viên dọn vệ sinh các khu vực chung. Ra vào cửa vân tay ,giờ giấc tự do,an ninh 24/24
Dưỡng Trần 0981.726.890 để được tư vấn cụ thể và xem phòng trực tiếp:
???? Chi Nhánh 1 : 149/22 Lê Thị Riêng, phường bến thành, Quận 1
???? Chi Nhánh 2 :1066 Trường Sa phường 12,Q3
???? Chi Nhánh 3: 150 bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4
???? Chi Nhánh 4 :105/3 Bình Quới, P27, Quận Bình Thạnh - ngay ngã 4 Thanh Đa. ( Cách chi nhánh 5 khoảng 500m)- hệ thống trusthome.
???? Chi Nhánh 5 : 643/24/3C P26, Quận Bình Thạnh - hệ thống trusthome.
???? Chi Nhánh 6: 217, 11/38 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: 1,500,000 đ

Diện tích: 0 m2

Địa chỉ nhà: Quận 4

Thông tin liên hệ

Họ tên Dưỡng trần

SĐT 0981726890

Địa chỉ Quận 4

MO HINH KY TUC XA DANH CHO SINH VIEN VA NHAN VIEN VAN PHONG quan 1-3-4-5- Binh Thanh
Giam ngay 1 thang tien nha chi trong thang nay
gan dai hoc mo TP.HCM co so 2 chi 4-5 phut
cach dai hoc Van Lang chi 4 phut
truong dai hoc su pham chi 6 phut
truong dai hoc khoa tu nhien, dai hoc sai gon , dai hoc su pham 10 phut ...
truong dai hoc luat TP.HCM 8-10 phut
dai hoc Hoa Sen tu 10-15 phut
cao dang van hoa nghe thuat chi 7-10 phut
cao dang duoc sg chi 5-7 phut
chi 1tr5 - 1tr6 ( bao het tat ca chi phi dien nuoc, dich vu, CHI CAN XACH VALI VAO O !
Coc 1 thang Co box cho ca nam va nu, nam o rieng mot khu vuc, nu o rieng mot khu vuc. Vi tri lien ke thuan tien di chuyen di cac quan 1 , quan 7 , quan 2 , quan 8
FREE Dien, Nuoc , WiFi ,nuoc uong i-on
Tien Ich: Moi Box co tu ca nhan co khoa rieng, nem, ban lam viec,den hoc trong Co Ham xe rong ,khu bep chung duoc trang bi day du tien nghi , am dun, bep dien,noi com dien , lo vi song, tu lanh ,...
Co nhan vien don ve sinh cac khu vuc chung. Ra vao cua van tay ,gio giac tu do,an ninh 24/24
Duong Tran 0981.726.890 de duoc tu van cu the va xem phong truc tiep:
???? Chi Nhanh 1 : 149/22 Le Thi Rieng, phuong ben thanh, Quan 1
???? Chi Nhanh 2 :1066 Truong Sa phuong 12,Q3
???? Chi Nhanh 3: 150 ben Van Don, phuong 6, Quan 4
???? Chi Nhanh 4 :105/3 Binh Quoi, P27, Quan Binh Thanh - ngay nga 4 Thanh Da. ( Cach chi nhanh 5 khoang 500m)- he thong trusthome.
???? Chi Nhanh 5 : 643/24/3C P26, Quan Binh Thanh - he thong trusthome.
???? Chi Nhanh 6: 217, 11/38 Bui Dinh Tuy, Phuong 24, Binh Thanh, Thanh pho Ho Chi Minh

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Phòng trọ tại Quận 4 ?