Nhà xưởng sản xuất, thu hút fdi, epe. hệ thống pc tự động. sẵn xưởng bàn giao liền - quốc lộ 1a, xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Đồng Nai

Giá: 2,000,000,000 đ

Diện tích: 6000 m2

Địa chỉ nhà: Quốc lộ 1A, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Thông tin liên hệ

Họ tên nguyễn mạnh hiệp

SĐT 0981806716

Địa chỉ Quốc lộ 1A, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Chi tiết Nhà xưởng sản xuất, thu hút fdi, epe. hệ thống pc tự động. sẵn xưởng bàn giao liền - quốc lộ 1a, xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai

Nhà xưởng Đạt Chuẩn tại Khu Công Nghiệp Bàu Xéo là một cơ sở cho thuê lý tưởng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và kho bãi. Với diện tích Nhà Xưởng lên đến 16.000m2. Nhà xưởng hiện đại được thiết kế theo tiêu chuẩn nước ngoài, có chiều cao từ 8m đến đỉnh cao nhất 22m mà không cột giữa, giúp các doanh nghiệp thuê tiện lợi. Vị trí gần tuyến Quốc Lộ 1A giúp lưu thông hàng hóa Bắc Nam suôn sẻ 24/7. Khu vực tập trung đông dân cư, dễ tuyển lao động phổ thông. Khuôn viên rộng hơn 35.000m2 cung cấp không gian rộng rãi cho sản xuất và kho bãi. Ngoài ra, nhà xưởng còn được trang bị PCCC tự động và trạm điện riêng công suất lớn đến 2000kwa, đảm bảo an toàn và ổn định về điện năng. Đồng thời, có khu văn phòng rộng 3800m2 và khu nhà ở cho chuyên gia với 12 phòng thường và 1 phòng tổng thống, cùng với terrace cafe, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý và nhân viên. Thời hạn thuê lâu dài cùng với chính sách tính tiền thuê linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu kinh doanh. Nhà xưởng Đạt Chuẩn cũng phù hợp với các hoạt động sản xuất chế tạo công nghệ cao, lắp ráp linh kiện điện tử và kho cung ứng hàng hóa. Điều này mở ra cơ hội đầu tư nguồn vốn nước ngoài và là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp quốc tế.

Giá: 2,000,000,000 đ

Diện tích: 6000 m2

Địa chỉ nhà: Quốc lộ 1A, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Thông tin liên hệ

Họ tên nguyễn mạnh hiệp

SĐT 0981806716

Địa chỉ Quốc lộ 1A, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Nha xuong Dat Chuan tai Khu Cong Nghiep Bau Xeo la mot co so cho thue ly tuong, dap ung nhu cau san xuat kinh doanh va kho bai. Voi dien tich Nha Xuong len den 16.000m2. Nha xuong hien dai duoc thiet ke theo tieu chuan nuoc ngoai, co chieu cao tu 8m den dinh cao nhat 22m ma khong cot giua, giup cac doanh nghiep thue tien loi. Vi tri gan tuyen Quoc Lo 1A giup luu thong hang hoa Bac Nam suon se 24/7. Khu vuc tap trung dong dan cu, de tuyen lao dong pho thong. Khuon vien rong hon 35.000m2 cung cap khong gian rong rai cho san xuat va kho bai. Ngoai ra, nha xuong con duoc trang bi PCCC tu dong va tram dien rieng cong suat lon den 2000kwa, dam bao an toan va on dinh ve dien nang. Dong thoi, co khu van phong rong 3800m2 va khu nha o cho chuyen gia voi 12 phong thuong va 1 phong tong thong, cung voi terrace cafe, tao dieu kien thuan loi cho quan ly va nhan vien. Thoi han thue lau dai cung voi chinh sach tinh tien thue linh hoat, phu hop voi nhieu nhu cau kinh doanh. Nha xuong Dat Chuan cung phu hop voi cac hoat dong san xuat che tao cong nghe cao, lap rap linh kien dien tu va kho cung ung hang hoa. Dieu nay mo ra co hoi dau tu nguon von nuoc ngoai va la su lua chon ly tuong cho cac doanh nghiep quoc te.

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Đồng Nai ?