Hệ thống văn phòng cao cấp khu cầu giấy - hà nội - trung kính, phường trung hòa, quận cầu giấy, hà nội

Tiêu chí tìm kiếm: Văn phòng Hà Nội

Giá: 18,000,000 đ

Diện tích: 55 m2

Địa chỉ nhà: Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Họ tên Hồng Nhung

SĐT 0974528619

Địa chỉ Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết Hệ thống văn phòng cao cấp khu cầu giấy - hà nội - trung kính, phường trung hòa, quận cầu giấy, hà nội

1. Quan Hoa. DT 55m2. Giá 9tr
2. Yên Hòa. DT 45-50m2. Giá 9-10tr
(Combo dv 700k cực ưu đãi, bảo vệ 24/24, có xuất hóa đơn VAT)
3. Nguyễn Ngọc Vũ: DT 15-20-40-45-50-55m2. Giá chỉ từ 3tr-9tr
4. Hoàng Quốc Việt: DT 45-80-90-105m2. Giá 11-13$/m2
5. Thọ Tháp. DT 35-90m2. Giá từ 8tr-18tr
6. Trần Thái Tông. DT 20-25-45-50-80-90m2. Giá chỉ từ 3.5tr-16tr
7. Nguyễn Văn Huyên. DT 90m2. Giá 18tr
8. Trung Kính. DT 25-60m2. Giá từ 6tr-15tr
9. Trần Kim Xuyến. DT 25-40-80m2. Giá từ 3tr-8tr
10. Nguyễn Khang. DT 20-25-35-45m2. Giá chỉ từ 4tr5-12tr5
11. Duy Tân. DT 60m2. Giá 13tr
12. Phạm Tuấn Tài. DT 55m2. Giá 9tr
13. Trần Đăng Ninh. DT 45m2. Giá 5.5tr
14. Nguyễn Khánh Toàn. DT 40m2. Giá 7tr5
15. Dịch Vọng. Giá 25m2. Giá 6tr
16. Cầu Giấy. DT 20-60m2. Giá 3tr5-9tr5
17. Phùng Chí Kiên. DT 100m2. Giá 17tr
Hỗ trợ khách hàng:
- BĐS Upland miễn phí 100% dẫn khách xem nhà.
- Hỗ trợ thủ tục hợp đồng cho khách hàng.
Liên hệ chính chủ: 0974.528.619

Giá: 18,000,000 đ

Diện tích: 55 m2

Địa chỉ nhà: Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Họ tên Hồng Nhung

SĐT 0974528619

Địa chỉ Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1. Quan Hoa. DT 55m2. Gia 9tr
2. Yen Hoa. DT 45-50m2. Gia 9-10tr
(Combo dv 700k cuc uu dai, bao ve 24/24, co xuat hoa don VAT)
3. Nguyen Ngoc Vu: DT 15-20-40-45-50-55m2. Gia chi tu 3tr-9tr
4. Hoang Quoc Viet: DT 45-80-90-105m2. Gia 11-13$/m2
5. Tho Thap. DT 35-90m2. Gia tu 8tr-18tr
6. Tran Thai Tong. DT 20-25-45-50-80-90m2. Gia chi tu 3.5tr-16tr
7. Nguyen Van Huyen. DT 90m2. Gia 18tr
8. Trung Kinh. DT 25-60m2. Gia tu 6tr-15tr
9. Tran Kim Xuyen. DT 25-40-80m2. Gia tu 3tr-8tr
10. Nguyen Khang. DT 20-25-35-45m2. Gia chi tu 4tr5-12tr5
11. Duy Tan. DT 60m2. Gia 13tr
12. Pham Tuan Tai. DT 55m2. Gia 9tr
13. Tran Dang Ninh. DT 45m2. Gia 5.5tr
14. Nguyen Khanh Toan. DT 40m2. Gia 7tr5
15. Dich Vong. Gia 25m2. Gia 6tr
16. Cau Giay. DT 20-60m2. Gia 3tr5-9tr5
17. Phung Chi Kien. DT 100m2. Gia 17tr
Ho tro khach hang:
- BDS Upland mien phi 100% dan khach xem nha.
- Ho tro thu tuc hop dong cho khach hang.
Lien he chinh chu: 0974.528.619

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Văn phòng tại Hà Nội ?