Giá rẻ nhất đ. trần quang diệu quận 3 4*20m 2 lầu chỉ 50 triệu. - trần quang diệu, phường 13, quận 3, tphcm

Tiêu chí tìm kiếm: Nhà riêng Quận 3

Giá: 50,000,000 đ

Diện tích: 160 m2

Địa chỉ nhà: Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TPHCM

Thông tin liên hệ

Họ tên Nguyễn Anh

SĐT 0938096465

Địa chỉ Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TPHCM

Chi tiết Giá rẻ nhất đ. trần quang diệu quận 3 4*20m 2 lầu chỉ 50 triệu. - trần quang diệu, phường 13, quận 3, tphcm

Cung đường Trần Quang Diệu Quận 3 chuyên thời trang, mỹ phẩm, coffee, cửa hàng tiện lợi, ...
- Nhà nở hậu.
- Kết cấu MỚI, không tốn tiền ĐẦU TƯ, có lề để xe: Trệt + Lầu trống suốt.
- Trên đường Trần Quang Diệu chỉ còn 3 căn cho thuê và căn này hiện đang RẺ NHẤT.
- Thời hạn thuê lâu dài, cọc thanh toán theo thị trường.
Liên hệ Minh Anh 0938096465 hoặc 0708776142 để xem trong và thương lượng.

Giá: 50,000,000 đ

Diện tích: 160 m2

Địa chỉ nhà: Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TPHCM

Thông tin liên hệ

Họ tên Nguyễn Anh

SĐT 0938096465

Địa chỉ Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TPHCM

Cung duòng Tràn Quang Diẹu Quạn 3 chuyen thòi trang, mỹ phảm, coffee, của hàng tiẹn lọi, ...
- Nhà nỏ hạu.
- Két cáu MÓI, khong tón tièn DÀU TU, có lè dẻ xe: Trẹt + Làu tróng suót.
- Tren duòng Tràn Quang Diẹu chỉ còn 3 can cho thue và can này hiẹn dang RẺ NHÁT.
- Thòi hạn thue lau dài, cọc thanh toán theo thị truòng.
Lien hẹ Minh Anh 0938096465 hoạc 0708776142 dẻ xem trong và thuong luọng.

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Nhà riêng tại Quận 3 ?