Cho thuê kho nhà xưởng và đất trong các khu công nghiêp tại đà nẵng. - 207 phạm như xương

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Đà Nẵng

Giá: 55,000,000 đ

Diện tích: 450 m2

Địa chỉ nhà: kho, nhà xưởng, đất tại Đường Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

Họ tên Bùi Văn Đức

SĐT 0906456558

Địa chỉ 207 phạm như xương

Chi tiết Cho thuê kho nhà xưởng và đất trong các khu công nghiêp tại đà nẵng. - 207 phạm như xương


Tất cả các kho đều kho bị ngập nước.
1, Kho trong khu công nghiệp Hòa Khánh.
+ Kho 450m2.
+ Kho 550m2.
+ Kho 700m2.
+ Kho 750m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 2000m2.
+ Kho 3000m2.
+ Kho 5000m2.
2, Kho trong khu công nghiệp Hòa Cầm.
+ Kho 450m2.
+ Kho 800m2.
+ Kho 860m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 1600m2.
+ Kho 3200m2.
+ Kho 6000m2.
+ Kho 8000m2.
Đất cho thuê 2000m2, 3000m2.
3, Kho trong khu công nghiệp Liên Chiểu.
+ Kho 900m2.
+ Kho 3000m2.
+ Kho 6000m2.
4, Kho trong khu công nghiệp Thọ Quang.
1 Kho 250m2.
+ Kho 300m2.
+ Kho 500m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 2200m2.
+ Kho 4400m2.
5, Kho trong khu công nghiệp An Đồn.
1 Kho 150m2.
+ Kho 280m2.
+ Kho 400m2.
+ Kho 750m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 2000m2.
6, Kho trong cụm khu công nghiệp Hòa Nhơn.
+ Kho 100m2.
+ Kho 2500m2.
+ Đất cho thuê 5000m2, 6000m2, 8000m2, 10000m2.
GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG
Mô tả.
+ Kho kiên cố chiều cao nhất là 11,5m chợ thấp nhất là 7,5m.
+ Điên 3FA phục vụ sản xuất và chiếu sáng.
+ Hệ thống PCCC tự động.
+ Đường xe container vào tận nơi.
+ Bảo vệ 24/24.
+ Phù hợp với chứa hàng và sản xuất.
Liên hệ Đức để xem kho.

Giá: 55,000,000 đ

Diện tích: 450 m2

Địa chỉ nhà: kho, nhà xưởng, đất tại Đường Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

Họ tên Bùi Văn Đức

SĐT 0906456558

Địa chỉ 207 phạm như xương


Tat ca cac kho deu kho bi ngap nuoc.
1, Kho trong khu cong nghiep Hoa Khanh.
+ Kho 450m2.
+ Kho 550m2.
+ Kho 700m2.
+ Kho 750m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 2000m2.
+ Kho 3000m2.
+ Kho 5000m2.
2, Kho trong khu cong nghiep Hoa Cam.
+ Kho 450m2.
+ Kho 800m2.
+ Kho 860m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 1600m2.
+ Kho 3200m2.
+ Kho 6000m2.
+ Kho 8000m2.
Dat cho thue 2000m2, 3000m2.
3, Kho trong khu cong nghiep Lien Chieu.
+ Kho 900m2.
+ Kho 3000m2.
+ Kho 6000m2.
4, Kho trong khu cong nghiep Tho Quang.
1 Kho 250m2.
+ Kho 300m2.
+ Kho 500m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 2200m2.
+ Kho 4400m2.
5, Kho trong khu cong nghiep An Don.
1 Kho 150m2.
+ Kho 280m2.
+ Kho 400m2.
+ Kho 750m2.
+ Kho 1000m2.
+ Kho 2000m2.
6, Kho trong cum khu cong nghiep Hoa Nhon.
+ Kho 100m2.
+ Kho 2500m2.
+ Dat cho thue 5000m2, 6000m2, 8000m2, 10000m2.
GIA CA THUONG LUONG
Mo ta.
+ Kho kien co chieu cao nhat la 11,5m cho thap nhat la 7,5m.
+ Dien 3FA phuc vu san xuat va chieu sang.
+ He thong PCCC tu dong.
+ Duong xe container vao tan noi.
+ Bao ve 24/24.
+ Phu hop voi chua hang va san xuat.
Lien he Duc de xem kho.

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Đà Nẵng ?