Cho thuê kho chung chuyển chuỗi cung ứng hàng hóa, kho lưu diện tích đa dạng, pc tự động - đường quốc lộ 13, phường thới hòa, thị xã bến cát, bình dương

Tiêu chí tìm kiếm: Kho, nhà xưởng Thị Xã Bến Cát

Giá: 485,000,000 đ

Diện tích: 2000 m2

Địa chỉ nhà: Đường Quốc Lộ 13, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thông tin liên hệ

Họ tên nguyenmanhqhuy

SĐT 0946068968

Địa chỉ Đường Quốc Lộ 13, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Chi tiết Cho thuê kho chung chuyển chuỗi cung ứng hàng hóa, kho lưu diện tích đa dạng, pc tự động - đường quốc lộ 13, phường thới hòa, thị xã bến cát, bình dương

Dự án đầu tư Kho logistic cho thuê tại tỉnh Bình Dương đang tạo ra cơ hội đáng kể cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực logistic và lưu trữ hàng hóa. Với hạ tầng đã hoàn thiện và thiết kế khu vực Lưu Kho hiện đại, dự án đảm bảo cung cấp môi trường kinh doanh tiện nghi và hiệu quả. Các điểm đáng chú ý: - Trang bị toàn bộ hệ thống PC tự động, giúp tối ưu hóa quá trình vận hành và quản lý kho. - Khuôn viên được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt 24/7, tạo điều kiện an toàn và bảo mật cho hàng hóa lưu trữ. - Vị trí vô cùng thuận lợi, chỉ cách TP HCM 45km, giúp tối ưu hóa việc di chuyển hàng hóa và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. - Nguồn lao động dồi dào, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và đáp ứng nhu cầu vận hành kho. Dự án cung cấp các loại diện tích đa dạng từ 2000m2, 5000m2 đến ~15,000m2 Kho lưu, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau và ưu tiên cho các ngành công nghiệp nhẹ, lưu trữ hàng hóa và logistic. Với tất cả những ưu điểm này, dự án đầu tư Kho logistic tại Bình Dương hứa hẹn mang lại cơ hội đầu tư và kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trân trọng, Facebook Zalo : HuyNguyễn Plaza Gmail: nguyenmanhqhuy@gmail.com - Ngoài Ra Em Còn Rất Nhiều Sản Phẩm Nhà Xưởng Trong Ngoài KCN & Cụm Công Nghiệp. - Đa Dạng Diện Tích, Phù Hợp Mọi Nhu Cầu Sản Xuất. - Hỗ Trợ Đăng Ký Doanh Nghiệp Nước Ngoài. #KHO

Giá: 485,000,000 đ

Diện tích: 2000 m2

Địa chỉ nhà: Đường Quốc Lộ 13, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thông tin liên hệ

Họ tên nguyenmanhqhuy

SĐT 0946068968

Địa chỉ Đường Quốc Lộ 13, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Du an dau tu Kho logistic cho thue tai tinh Binh Duong dang tao ra co hoi dang ke cho cac nha dau tu va doanh nghiep trong linh vuc logistic va luu tru hang hoa. Voi ha tang da hoan thien va thiet ke khu vuc Luu Kho hien dai, du an dam bao cung cap moi truong kinh doanh tien nghi va hieu qua. Cac diem dang chu y: - Trang bi toan bo he thong PC tu dong, giup toi uu hoa qua trinh van hanh va quan ly kho. - Khuon vien duoc bao ve an ninh nghiem ngat 24/7, tao dieu kien an toan va bao mat cho hang hoa luu tru. - Vi tri vo cung thuan loi, chi cach TP HCM 45km, giup toi uu hoa viec di chuyen hang hoa va toi uu hoa chuoi cung ung. - Nguon lao dong doi dao, cung cap nguon nhan luc chat luong va dap ung nhu cau van hanh kho. Du an cung cap cac loai dien tich da dang tu 2000m2, 5000m2 den ~15,000m2 Kho luu, phu hop voi nhieu nhu cau khac nhau va uu tien cho cac nganh cong nghiep nhe, luu tru hang hoa va logistic. Voi tat ca nhung uu diem nay, du an dau tu Kho logistic tai Binh Duong hua hen mang lai co hoi dau tu va kinh doanh hap dan cho cac nha dau tu va doanh nghiep. Tran trong, Facebook Zalo : HuyNguyen Plaza Gmail: nguyenmanhqhuy@gmail.com - Ngoai Ra Em Con Rat Nhieu San Pham Nha Xuong Trong Ngoai KCN & Cum Cong Nghiep. - Da Dang Dien Tich, Phu Hop Moi Nhu Cau San Xuat. - Ho Tro Dang Ky Doanh Nghiep Nuoc Ngoai. #KHO

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Kho, nhà xưởng tại Thị Xã Bến Cát ?