Chính chủ cần cho thuê điều hnagf quán ăn mô hình beer garden tại lầu 2, 110 trần não, - đường trần não, phường an khánh, quận 2, hồ chí minh

Tiêu chí tìm kiếm: Loại bất động sản khác Quận 2

Giá: 90,000,000 đ

Diện tích: 200 m2

Địa chỉ nhà: Đường Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Họ tên smartb dangtin

SĐT 0903719668

Địa chỉ Đường Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Chi tiết Chính chủ cần cho thuê điều hnagf quán ăn mô hình beer garden tại lầu 2, 110 trần não, - đường trần não, phường an khánh, quận 2, hồ chí minh

PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH - Địa chỉ: Lầu 2 - 110 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, TP.HCM - Do tình hình sức khỏe không thể quản lý tiếp nên mình cần cho thuê vận hành lại toàn bộ quán ăn mô hình Beer Garden 200m vuông lầu 2 Mặt Tiền Trần Não ( Đầu tư 1ty8 ) . - Giá thuê: 90Triệu/ Tháng trong đó bao gồm : 45 Triệu chi phí mặt bằng -Full tầng lầu 2 200m vuông bao gồm nhà hàng trong và ngoài sân + bếp + quầy Bar + Tolet - Phòng kho lầu 1 + Sân để xe kèm nhân viên bảo vệ Giữ xe từ 4h chiếu - Khuya qua đêm , có thang máy lên thẳng tầng 45Tr chi phí toàn bộ trang thiết bị quán - Toàn bộ trang thiết bị quầy bar ( Tủ Lạnh , Tủ mát , tủ đá , dụng cụ bartender , máy bia...) - Toàn Bộ trang thiết bị bếp ( Bếp khò , bếp chảo , bếp áp chảo , tủ đông , lò nướng , hồ cá ...) - Toàn Bộ bàn ghế 80 bộ - Toàn bộ trang thiết bị điện tử ( Loa , máy chiếu , dàn âm ly , dàn karaoker ... ) - Toàn bộ dụng cụ ( Chảo , nồi , chén , dĩa , ly , tháp bia , tháp shisha ...) - Thích hợp cho các bạn đam mê nhưng còn chưa nhiều kinh tế và nhất là thời điểm này bỏ kinh phí đầu tư nhiều rất mạo hiểm . - Hỗ trợ 1 tháng đầu cho các bạn set up và điều chỉnh lại mô hình cho phù hợp , nếu cần thiết mình sẽ chuyển trang fanpage và các công thức món ăn cũ nếu các bạn cần . - Sang nhượng hợp đồng Bia 1664 trị giá 400 triệu/ năm có thương lượng và hợp đồng các hãng rượu ( Hỗ trợ kinh phí sự kiện ) . - Hợp đồng 2-3 năm có thể gia hạn thêm nếu kinh doanh ổn định . - Mình cũng tâm huyết với mô hình này nên thật sự tìm kiếm các bạn đam mê và mô hình kinh doanh không quá khác biệt với nhà hàng để đồng hành cùng hợp tác vì thật sự mình đang điểu hành 2 quán và không thể làm thêm quán này nổi LIÊN HỆ: 0903719668 - Lương

Giá: 90,000,000 đ

Diện tích: 200 m2

Địa chỉ nhà: Đường Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Họ tên smartb dangtin

SĐT 0903719668

Địa chỉ Đường Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

PHUONG AN KHANH, QUAN 2, TP. HO CHI MINH - Dia chi: Lau 2 - 110 Tran Nao, Phuong An Khanh, Quan 2, TP.HCM - Do tinh hinh suc khoe khong the quan ly tiep nen minh can cho thue van hanh lai toan bo quan an mo hinh Beer Garden 200m vuong lau 2 Mat Tien Tran Nao ( Dau tu 1ty8 ) . - Gia thue: 90Trieu/ Thang trong do bao gom : 45 Trieu chi phi mat bang -Full tang lau 2 200m vuong bao gom nha hang trong va ngoai san + bep + quay Bar + Tolet - Phong kho lau 1 + San de xe kem nhan vien bao ve Giu xe tu 4h chieu - Khuya qua dem , co thang may len thang tang 45Tr chi phi toan bo trang thiet bi quan - Toan bo trang thiet bi quay bar ( Tu Lanh , Tu mat , tu da , dung cu bartender , may bia...) - Toan Bo trang thiet bi bep ( Bep kho , bep chao , bep ap chao , tu dong , lo nuong , ho ca ...) - Toan Bo ban ghe 80 bo - Toan bo trang thiet bi dien tu ( Loa , may chieu , dan am ly , dan karaoker ... ) - Toan bo dung cu ( Chao , noi , chen , dia , ly , thap bia , thap shisha ...) - Thich hop cho cac ban dam me nhung con chua nhieu kinh te va nhat la thoi diem nay bo kinh phi dau tu nhieu rat mao hiem . - Ho tro 1 thang dau cho cac ban set up va dieu chinh lai mo hinh cho phu hop , neu can thiet minh se chuyen trang fanpage va cac cong thuc mon an cu neu cac ban can . - Sang nhuong hop dong Bia 1664 tri gia 400 trieu/ nam co thuong luong va hop dong cac hang ruou ( Ho tro kinh phi su kien ) . - Hop dong 2-3 nam co the gia han them neu kinh doanh on dinh . - Minh cung tam huyet voi mo hinh nay nen that su tim kiem cac ban dam me va mo hinh kinh doanh khong qua khac biet voi nha hang de dong hanh cung hop tac vi that su minh dang dieu hanh 2 quan va khong the lam them quan nay noi LIEN HE: 0903719668 - Luong

Tin liên quan

Đúng
Bạn cần thuê Loại bất động sản khác tại Quận 2 ?